ติดต่อเช่าบูชาได้ที่ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง 081-7278161 055-942715 ต่อ 18