กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

นายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ (Thai National Flag Day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น