มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 25 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง นำโดยนายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง นายวิทยา เกษรพรหม ปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ และพนักงานเทศบาล มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม (อุทกภัย) โดยเริ่มที่

  1. วัดน้ำด้วนเวลา 9.00 น.
  2. ศาลาประชาคม ม.5
  3. ศาลาประชาคม ม.7
  4. ศาลาประชาคม ม.8
  5. ศาลาประชาคม ม.4
  6. ศาลาประชาคม ม.3
  7. ศาลาประชาคม ม.1
    ตามลำดับ

ใส่ความเห็น