โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
นายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลมอบอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการโดยได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์บริการคนพิการตำบลเมืองบางขลัง จำนวนทั้งหมด 13 หลัง

ใส่ความเห็น