กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยการนำของนายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง นายวิทยา เกษรพรหม ปลัดเทศบาล ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สภ.เมืองบางขลัง และพนักงานเทศบาล

ใส่ความเห็น