กิจกรรมสัปดาห์ รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลเมืองบางขลังจัดกิจกรรมสัปดาห์ รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2564

ใส่ความเห็น