ภาพกิจกรรมโครงการ การอบรมพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ

ภาพกิจกรรมโครงการ การอบรมพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ ณ ศาลาวัดขอนซุง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ใส่ความเห็น