ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างทักษะอาชีพเมืองบางขลัง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ในเวลาราชการ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาด้วย

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น