ภาพกิจกรรมการอบรมจริยธรรม

ภาพกิจกรรมการอบรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง นำโดยนายวิทยา เกษรพรหม ปลัดเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ณ วัดใหญ่ชัยมงคล วันที่ 9 กันยายน 2563

ใส่ความเห็น