ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น ม.5

ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.๖๒-๐๔๑ สายเลียบคลองยาง(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น