ภาพกิจกรรมการปลูกพืชพื้นถิ่น(ต้นผ่าด้าม) เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ภาพกิจกรรมการปลูกพืชพื้นถิ่น(ต้นผ่าด้าม) เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ต้นผ่าด้ามคือต้นไม้ที่นักรบโบราณนำยางไม้ไปใช้เชื่อมหอก ดาบ ณ บริเวณข้างถนนหน้าเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ใส่ความเห็น