ภาพการถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

ภาพการถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง นำโดยปลัดเทศบาล นายวิทยา เกษรพรหม และพนักกงานเทศบาลตำบลบางขลัง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ใส่ความเห็น