ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุม

เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น