กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2562 และสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2562 และสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2563

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น