ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายติ้ง ขุมเพ็ชร ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายติ้ง ขุมเพ็ชร ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น