ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายหน้าวัด 2 หมู่ที่ 7

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalpic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 62-012 สายหน้าวัด 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองบางขลัง

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น