ภาพการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเมืองบางขลัง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ

ภาพการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเมืองบางขลัง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น