ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๖๒ – ๐๔๐

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๖๒ – ๐๔๐ สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น