ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อ ไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19)

น.ส. สุวรรณ ทรัพย์ศิริกาญจนา รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อ ไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ วัดขอนซุง วันที่ 13 มีนาคม 2563

ใส่ความเห็น