รับสมัครสมาชิก อปพร. เมืองบางขลัง

รับสมัครสมาชิก อปพร. เมืองบางขลัง เข้ารับฝึกอบรม จัดตั้ง อปพร. เมืองบางขลัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563 ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

ใส่ความเห็น