กิจกรรมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระพี่นางฯ และบรรพชน

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระพี่นางฯ และบรรพชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น