ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น