ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

ใส่ความเห็น