โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ชุมชนบ้านเสาหิน ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ใส่ความเห็น