การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

ภาพการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ใส่ความเห็น