เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง รับการประเมินรางวัลพระปกเกล้ารอบที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง รับการประเมินรางวัลพระปกเกล้ารอบที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม โดยอาจารย์ สุนิสา ฝึกฝน พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ใส่ความเห็น