กิจกรรมปลูกป่า บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

ภาพกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ณ วัดเขาเดื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ใส่ความเห็น