กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ใส่ความเห็น