การลงพื้นที่ของคณะกรรมการภาครางวัลลูกโลกสีเขียว

ภาพการลงพื้นที่ของคณะกรรมการภาครางวัลลูกโลกสีเขียว เพื่อเยี่ยมเยือนและรับทราบข้อมูลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ใส่ความเห็น