ภาพกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง”

ภาพกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ใส่ความเห็น