การประชุมโครงการเมืองบางขลัง Living History Model

ภาพการประชุมโครงการเมืองบางขลัง Living History Model ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมเมืองบางขลัง ชุมชนเมืองบางขลัง ร่วมกับ มูลนิธิเล็ก-ประไพฯ และทีมงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ใส่ความเห็น