การประชุมติดตามและการขับเคลื่อนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ภาพการประชุมติดตามและการขับเคลื่อนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ใส่ความเห็น