เปิดจุดบริการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile App) ในเขตพื้นที่สวรรคโลก

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เขตอุตรดิตถ์และสาขาสุโขทัย เปิดจุดบริการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วม “โครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)” แบบบูรณาการความร่วมมือ (One Stop Service) โดยผู้สมัครมีเอกสารหลักฐานในวันสมัครครบถ้วน จะได้รับการติดตั้ง Application “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อรับชำระสินค้าจาก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันที เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
  3. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ทะเบียนพาณิชย์)
  4. รูปถ่ายสถานที่ตั้งร้าน แผง ล็อค พร้อมแผนที่ประกอบ

สถานที่และวันเวลารับสมัคร :
บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.30 น.

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น