กิจกรรมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน

ภาพกิจกรรมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 17 เมษายน 2562

ใส่ความเห็น