ตารางวันและเวลาการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ตารางวันและเวลาการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

ใส่ความเห็น