กิจกรรมทำบุญเทศบาลเพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 112ปี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองบางขลัง

ภาพกิจกรรมทำบุญเทศบาลเพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 112ปี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองบางขลังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และครบรอบ 22ปี การเสด็จเยือนเมืองบางขลังของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ณ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ใส่ความเห็น