ต้อนรับคณะฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่

ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 21 มกราคม 2562

ใส่ความเห็น