ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

– โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
– บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
– ร้านมินิมาร์ท บ้านนากลาง
– นางประเทือง เพชรนิล
– บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
– ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรคโลก
– สหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด
– ธกส. สาขานาทุ่ง
– ธนาคารออมสิน สาขาสวรรคโลก
– ร้านการ์ตูน
– ร้านคุณธัญชนก ลอยฟ้า
– สภ. เมืองบางขลัง
– คุณอารยะ ชุมดวง
– กำนันสนิท ชื่นชอบ
– คุณอำนวย พรหมสอน
– ผู้ใหญ่คณิต ครุฑจันทร์
– ผู้ช่วยจวง รัตนทิภากร
– ผู้ช่วยวิทิต หาญกล้า
– คุณสาวลักษณ์ ด่างพล้อย
– นายกเทศมนตรี, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
– สำนักปลัด ทต. เมืองบางขลัง
– รองปลัดและกองการศึกษา ทต. เมืองบางขลัง
– กองคลัง ทต. เมืองบางขลัง
– กองช่าง ทต. เมืองบางขลัง

ใส่ความเห็น