กิจกรรมงานทำขวัญพระแม่โพสพ ณ วัดขอนซุง

ภาพกิจกรรมงานทำขวัญพระแม่โพสพ ณ วัดขอนซุง วันที่ 3 มกราคม 2561

ใส่ความเห็น