ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.62-009 สายสหกรณ์ ซอย 21 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบางขลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น