การอบรมและฝึกซ้อมกู้ภัยจากโครงการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ภาพการอบรมและฝึกซ้อมกู้ภัยจากโครงการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเมืองบางขลังประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดขอนซุงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ใส่ความเห็น