ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.62-009 สายสหกรณ์ ซอย 21 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบางขลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น