ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น