ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จำนวน 7,172 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น