ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (365 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ใส่ความเห็น