การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561

ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ใส่ความเห็น