เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแผนท่องเที่ยวตำบลเมืองบางขลัง