เทศบาลตำบลเมืองบางขลังได้รับการตรวจ LPA ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561