งานสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย