โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 7 วัน อันตราย ) และด่านชุมชน ตำบลเมืองบางขลัง